Dating daan vs catholic


08-Sep-2017 13:01

D), Ito ang halimbawa ng mga prueba: “The 27 books of the New Testament received by the Christians were proclaimed in 397 A. Eliseo Soriano to ANSWER this first issue on the CANON OF THE BIBLE.

Kung hindi ninyo masasagot ito, o mabigyan man ng makatotohanang sagot base sa mga ebidensya at hindi lamang mga KURO-KURO o bulay-bulay ni Eliseo Soriano, MALALAMAN Itong condition natin, mga members ng ADD.

The Church now has at least 2.25 million followers, with members comprising at least 110 nationalities in 6 continents.

Kung di lang pagputol-putulin ng mga taga-ADD ang video episode ng unang gabing tinanong ko si Eliseo Soriano, malalaman ng lahat na HINDI nasagot ni Eliseo Soriano ang mga tanong ko, kundi nag-eevade lamang at nagmumura.

Sagutin nyo ang bawa’t article na sinusulat ko, at huwag lumabas sa tema ng article through other topics like purgatory, larawan ng mga santo, Virgin Mary, Santo Papa, etc, o mga personal na mga atake at pagmumura na dala yata sa technique ng boss nyo, pero AGAINST THE RULES OF FORMAL DEBATES (kaya ayaw kong makipag “debate” sa kanyang style na puro sigaw at mura lang aabutin ko, unless sa neutral ground na hindi sa teritoryo ninyo) May panahon din sa mga topikong ganyan, kaya isa-isahin lang natin para maliwanag kung sino ang nagsasabi ng totoo.

How could Christ have built the Catholic Church with all its beliefs mixed with lies, folklore, supposed visions of Mary appearing and disappearing and giving instructions, and idolatry beginning with man-conceived notions of hierarchy where Mary is a negotiator and God an unreachable, unknowable X?

Passionate and outspoken about topics he feels strongly about, the quotable lawyer has also been known for cracking jokes and belting out jazz songs. But when it comes to his personal life – particularly his role in his church – he prefers to remain a lay member.

Born into the Aglipayan Church, Topacio converted to the INC in 2002. "By virtue of the fact that members called you ‘brother,’ they treat you like a true sibling,” he said.Behind these verses are biblical truths of antiquity! To give my readers advanced food for thought which we will clarify later, the Prophet mentioned in Deuteronomy , being Jesus Christ in reality, will speak the Father’s own words (“my words in his mouth”).